Gặp gỡ cộng đồng
các dân tộc thiểu số ở Sapa

Việt Nam có 54 dân tộc.

Sự đa dạng về văn hoá và lịch sử của những nhóm dân tộc thiểu số này đã tạo ra một trong những cộng đồng sinh sống đa dạng và phức tạp nhất khu vực Đông Nam Á. Nhóm dân tộc chiếm đa số, người Kinh (Việt), chiếm khoảng 87% dân số. 13% còn lại, khoảng 8,5 triệu người, phân bố tại vùng trung du, vùng núi và cao nguyên, chủ yếu tập trung ở phía tây đất nước. Các nhóm dân tộc có quy mô khác nhau, từ trên 1 triệu đến dưới 200 người. Mười nhóm chính chiếm khoảng 85% dân số các dân tộc. Hầu hết các dân tộc thiểu số được tìm thấy có số lượng tương đương hoặc nhiều hơn sinh sống ở miền nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, miền bắc Thái Lan và Myanmar.

Working minority

Các dân tộc thiểu số tại Sapa Việt Nam

Sự thật là nguồn gốc, sự phân chia khu vực và đặc điểm văn hóa của các dân tộc vẫn còn là điều không rõ rang. Sự phân loại các nhóm dân tộc rất đa dạng, trong một số trường hợp thì người Việt Nam, người Trung Quốc, người Pháp và người Anh chỉ định cùng một dân tộc dưới các tên gọi khác nhau. Sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc được phân biệt dựa trên các tiêu chuẩn về ngôn ngữ. Các dân tộc thiểu số được chia thành 3 hệ ngôn ngữ chính: Âu-Á, Nam Á, Hán Tạng. Tuy nhiên, 54 nhóm dân tộc trong đó có nhiều nhóm địa phương sử dụng rất nhiều loại thô ngữ. Tương tư, có nhiều nhóm thiểu số sử dụng chung ngôn ngữ thì thường có những tư tưởng và tiêu chuẩn hành vi rất dễ nhận biết. Vì thế, hệ thống phân loại chỉ dựa trên ngôn ngữ là không chính xác.Các nhóm có thể được phân loại dựa trên các điểm khác biệt trong mối quan hệ về vị trí địa lý, mật độ cư trú, cấu trúc chính trị-xã hội và trang phục truyền thống.