Chính sách bảo mật

Tại Topas Ecolodge, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng của bạn. vậy, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin nhân của bạn. Trong tài liệu này, thuật ngữthông tin nhânđược hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, bất kỳ thông tin nhân nào bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật hiện hành. Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu được thông tin nhân chúng tôi thu thập cách chúng tôi sử dụng thông tin sau này. Khi bạn truy cập sử dụng trang web (bao gồm đăng đặt hàng sản phẩm), chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý hoàn toàn với các điều khoản trong chính sách này. 

1. Tuyên bố sử dụng

Tất cả các nội dung bạn thấy trên trang web đều phục vụ nhu cầu thông tin của bạn giúp bạn lựa chọn dịch vụ phù hợp. Do đó, bạn thể sử dụng trang web không cần cung cấp bất kỳ thông tin nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến yêu cầu dịch vụ hoặc đặt phòng, chúng tôi thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhân. 

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn; hoặc có thể liên hệ với bạn qua thư, email, tin nhắn văn bản hoặc điện thoại; hoặc, tuân thủ theo luật hiện hành, sử dụng các phương tiện đó để giới thiệu cho bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi mới từ Topas Ecolodge.  

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được chỉ định trong trang này. Bạn hoàn toàn đồng ý và cho phép thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Topas Ecolodge có thể được lưu trữ trên một số máy chủ hiện có hoặc trong tương lai để phục vụ cho việc vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Topas Ecolodge.  

Nếu bạn đặt phòng, yêu cầu dịch vụ hoặc gửi phản hồi đến trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin bổ sung cần thiết để xử lý hoặc đáp ứng đơn hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi bắt buộc theo luật hoặc bắt buộc để xử lý đơn hàng. Topas Ecolodge cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và không mua bán để bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác để quảng cáo.  

Tất cả thông tin có thể được xóa bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của bạn, nếu không nó sẽ được lưu trữ an toàn.  

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Topas Ecolodge – Lêch Đá, Xã Thanh Bình, Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Chia sẻ thông tin với các tổ chức khác

Thông tin khách hàng chỉ được phân phối nội bộ chỉ các nhân/ tổ chức được ủy quyền mới đủ quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng. Trong một số trường hợp, nếu chúng tôi phải cung cấp dữ liệu khách hàng cho quan nhà nước, chúng tôi sẽ tiến hành theo luật Việt Nam. Trong trường hợp rủi ro do mất dữ liệu hoặc hack hệ thống, Topas Ecolodge sẽ thông báo cho các quan điều tra để ngăn chặn việc lan rộng gây thiệt hại cho khách hàng. 

4. Thu thập thông tin trên trình duyệt web

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web và cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Thông tin này thường được gọi là “cookies” mà nhiều trang web hiện nay đang sử dụng. “Cookies” là các mảnh thông tin được lưu trữ trên ổ đĩa cứng hoặc trình duyệt của máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.  

Nếu bạn không muốn nhận cookies hoặc muốn được thông báo khi cookies được cài đặt, bạn có thể thiết lập chế độ trình duyệt của mình để làm điều đó nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý rằng, nếu bạn tắt cookies, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một số tính năng trên trang web, những tính năng này không được xác định trước. Chúng tôi không có ý định hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này; Đó chỉ là ràng buộc trong lập trình và xây dựng trang web. 

5. An toàn dữ liệu

Khi lập trình trang web, chúng tôi đã thiết lập các quy định hợp để ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp việc sử dụng sai mục đích thông tin nhân của bạn gửi đến Topas Ecolodge qua việc sử dụng trang web này. Tuy nhiên, do luôn tồn tại những rủi ro liên quan đến việc cung cấp dữ liệu nhân, cho trực tiếp qua điện thoại, qua Internet hoặc qua các phương tiện kỹ thuật khác, không hệ thống kỹ thuật nào hoàn toàn an toàn đối với tất cả các hacker kẻ gian ác, Topas Ecolodge luôn nỗ lực phòng ngừa phù hợp với từng đặc điểm thông tin để ngăn ngừa giảm thiểu các rủi ro thể xảy ra khi bạn sử dụng trang web này. 

6. Thông tin qua email

Khi bạn đăng dịch vụ, địa chỉ email bạn cung cấp sẽ được sử dụng làm công cụ để liên lạc với bạn. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp địa chỉ email hữu ích cho bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Chúng tôi thể gửi thông tin bảo mật hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn qua email. Trong trường hợp bạn không sử dụng email đã được cung cấp, bạn phải thông báo cho chúng tôi về thay đổi. Để bảo vệ quyền lợi của bạn, Topas Ecolodge thể tạm ngừng việc nhận yêu cầu qua email bạn đã cung cấp nếu chúng tôi phát hiện ra gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi chúng tôi thể liên hệ với bạn để xác nhận. 

7. Điều chỉnh thông tin đã thu thập

Topas Ecolodge sẽ chủ động bổ sung, sửa chữa hoặc xóa thông tin nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật khi liên quan đến các hoạt động của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bạn. Khách hàng thể gửi yêu cầu/ khiếu nại về thông tin nhân cho Topas Ecolodge qua địa chỉ info@topasecolodge.com 

8. Với trẻ vị thành niên

Topas Ecolodge từ chối giao dịch với trẻ vị thành niên (như được quy định bởi luật pháp địa phương nơi bạn trú) không sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp trừ khi áp dụng hoặc cho phép theo luật pháp địa phương. 

9. Các liên kết ngoài trang web

Trang web này thể chứa các liên kết đến các trang web khác để giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan khác cho tham khảo của bạn. Topas Ecolodge không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành động của bất kỳ trang web nào khác. 

10. Thay đổi các điều khoản

Topas Ecolodge thể thay đổi các điều khoản được nêu trên một cách không thường xuyên, bao gồm bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngừng trang web không cần thông báo trước. Tuy nhiên, nếu các điều khoản được thay đổi theo cách thể gây thiệt hại cho bạn, Topas Ecolodge sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc ngay trên trang chủ.