Topas Ecolodge

Blog

Latest posts

rice planting seasion

Sapa Những Mùa Lúa​

Một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của Sapa vừa mới khép lại – đó là mùa trồng lúa nước. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh tuyệt diệu của Sapa khi ấy và cho cả những ngày tháng tới đây.
Xem thêm »