Nhiệt độ tại sapa Sapa

Tuy rằng không có số liệu chính xác về khí hậu ở nơi Topas Ecolodge tọa lạc nhưng chúng tôi có một vài số liệu về nhiệt độ mặc dù ở đây cao hơn địa điểm của khu nghỉ tới 5-600m. Nhiệt độ ở Topas Ecolodge, vì thế, rơi vào khoảng 3-5oC (37.4oF) ấm hơn nhiệt độ của Sa Pa vào cùng thời điểm.

Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Sa Pa là 15.4  (59.7 F) với nhiệt độ cao nhất là 29.4 C (84.9 F) vào tháng bảy và thấp nhất là -3 C (-26.6 F) vào tháng mười hai. Các tháng lạnh nhất kéo dài từ tháng mười hai tới tháng ba và đôi khi có tuyết rời khoảng 1-3 ngày. Băng giá diễn ra thường xuyên trong suốt mùa đông và sương mù che phủ toàn bộ khu vực. Những ngày có sương mù rất phổ biến, với tổng số ngày trung bình 137 mỗi năm.

Lượng mưa hàng năm vào khoảng 2.763mm, với mức cao nhất là 4.723mm và mức thấp nhất là 2.964mm. Mùa mưa diễn ra từ tháng năm tới tháng 9. Độ ẩm từ 75-91% với mức trung bình là 87%.

Vui lòng nhấp vào thời tiết Sapa để có thông tin chi tiết hơn.

Quần áo ấm là thường xuyên cần thiết trong suốt thời gian bạn lưu trú tại Sa Pa và Topas Ecolodge từ tháng mười một tới tháng ba. Một chiếc áo khoác nhẹ cũng có thể cần thiết trong các tháng khác, vì trời có thể lạnh về đêm.

BẢNG NHIỆT ĐỘ TẠI SAPA

Tháng

Bình thường

Ấm nhất

Lạnh nhất

Tháng 1

9.1°C

13.0°C

6.5°C

Tháng 2

10.7°C

14.9°C

7.8°C

Tháng 3

14.4°C

19.4°C

10.9°C

Tháng 4

17.8°C

23.0°C

14.2°C

Tháng 5

20.4°C

24.8°C

17.1°C

Tháng 6

21.3°C

25.1°C

18.6°C

Tháng 7

21.4°C

25.4°C

18.7°C

Tháng 8

21.0°C

25.4°C

18.2°C

Tháng 9

19.5°C

23.9°C

16.8°C

Tháng 10

17.0°C

21.0°C

14.6°C

Tháng 11

13.5°C

17.4°C

11.1°C

Tháng 12

10.2°C

14.5°C

7.6°C